Trendiga trähus

Trendiga trähus

En sak som jag funderat på länge är varför man inte bygger mer med trä. Trä är ju väldigt vackert och samtidigt borde det vara ett väldigt miljvänligt material. Trä produceras ju helt naturligt av naturen själv. Dessutom binder ju trät koldioxid, borde man inte kunna bygga alla hus och byggnader av trä framöver? Om man kontinuerligt återplanterar med nya träd så suger man ju på så sätt ut en massa oönskat koldioxid från atmosfären och på så sätt hindrar det från att bidra till ökad växthuseffekt. Jag beslöt mig att läsa lite mer om ämnet, nedanför följer en sammanfattning av några intressanta saker jag lärde mig.

Fördelar med att bygga med trä

Att bygga med trä är bevisat positivt ur klimatsynpunkt. Naturen gör själva jobbet med framställningen av råvaran. Vid avverkning av skog och tillverkning av användbart virke av själv träråvaran så uppstår dock en viss miljöpåverkan. Virkesindustrin släpper dock ut betydligt mindre koldioxid än tillverkningen av andra jämföra byggmaterial. Med i jämförelsen får man även beakta att träråvaran i sig binder koldioxid. Planterar man bara nya träd där man avverkar så blir det en stor miljövinst då träden som växer upp även de binder stora mängder koldioxid.

Varför finns inte fler höghus i trä?

Självklart finns det utmaningar med att bygga högre hus i ett material från trä. För att klara framtidens miljökrav kommer vi förmodligen bli tvungna att bygga allt fler hus och byggnader av trä. I storstäderna är dock många av byggnaderna väldigt höga, även dessa byggnader bör i framtiden kunna konstrueras av trä om man vill kunna uppnå er rejäl skillnad. Frågan är ju då bara var begränsningarna går för hur högt ett trähus kan bli.

Egentligen finns det kanske inte någon övre gräns för hur högt ett trähus kan bli. Precis som allt inom alla andra områden behövs vilja, forskning och övning för att komma längre. En av de stora anledningarna till att det inte finns fler höghus av trä är det faktum att det inte byggts så många höghus av trä. Vad menar jag då med detta uttalande? Jo, eftersom höghus av trä är något nytt så finns idag inte så mycket kompetens på området. Eftersom arkitekter och byggfirmor idag inte har erfarenhet av att rita och bygga dessa typer av hus så är det så klart en utmaning att dra igång ett sådant projekt. De första höghusen eller till och med skyskraporna som konstrueras av trä kommer därför att ta mycket tid och kosta mycket pengar att genomföra. Det är dock nödvändigt att vi som samhälle tar dessa kostnader för att på så sätt bygga upp kunskap som kan bana vägen för ett ökat byggande i framtiden.

Källor

https://www.svenskttra.se/bygg-med-tra/byggande/bygga-i-tra/